Używanie Kontroli rodzicielskiej na urządzeniu z Androidem Twojego dziecka

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Uwaga: Ten artykuł dotyczy tylko urządzeń z systemem Android i aplikacją F-Secure Mobile Security.

Aby korzystać z Kontroli rodzicielskiej, otwórz aplikację F-Secure Mobile Security i wybierz pozycję Kontrola rodzicielska. Upewnij się, że Kontrola rodzicielska została włączona.

 1. Aby ustawić ograniczenie czasowe:
  1. Wybierz suwak Ograniczenia czasowe, aby włączyć tę funkcję.
  2. Wybierz pozycję Ustaw ograniczenia czasowe. Jeśli pojawi się monit, wpisz kod zabezpieczeń i kliknij przycisk OK.
  3. Wybierz aplikacje, dla których chcesz zastosować ograniczenia czasowe, zaznaczając pole po lewej stronie nazwy aplikacji, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  4. Przeciągnij suwak, aby określić, ile godzin dziennie Twoje dziecko może korzystać z wybranych aplikacji na tym urządzeniu.
  5. Wybierz przycisk OK.
 2. Aby ograniczyć dostęp do określonej zawartości internetowej:
  1. Aby zablokować określone typy zawartości internetowej, w sekcji Zablokowana zawartość wybierz pozycję Zawartość internetowa. Po wyświetleniu monitu wpisz kod zabezpieczeń i wybierz typ zawartości, która ma być dozwolona, zaznaczając odpowiednie pola.
  2. Aby zablokować dostęp do określonych aplikacji, w sekcji Zablokowana zawartość wybierz pozycję Aplikacje. Po wyświetleniu monitu wpisz kod zabezpieczeń i wybierz aplikacje, które mają być blokowane, zaznaczając odpowiednie pola.