Jak wyświetlić stan subskrypcji w usłudze My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Na stronie My F-Secure możesz wyświetlać szczegóły swojej subskrypcji (okres subskrypcji, liczbę pozostałych dni i liczbę wolnych licencji). Aby wyświetlić więcej informacji dotyczących subskrypcji, na górnym pasku wybierz pozycję Subskrypcja.
Sign In or Register to comment.