Jak wyświetlić zamówienia i płatności w usłudze My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Po zalogowaniu wybierz pozycję Subskrypcja na górnym pasku. Zostanie otwarta strona Subskrypcja, na której możesz wyświetlać informacje dotyczące Twojej subskrypcji, zarządzać liczbą chronionych urządzeń, przeglądać rachunki i zmieniać opcje płatności.
Sign In or Register to comment.