Jak wyświetlić lub edytować informacje o moim koncie My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby wyświetlić i edytować informacje o Twoim koncie:

  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Po zalogowaniu się wybierz pozycję <Twoja nazwa> > Ustawienia konta. Zostanie otwarta strona Ustawienia konta, na której możesz zmienić ustawienia swojego konta usługi F-Secure i powiadomień.
  3. Wybierz przycisk Ustawienia konta F-Secure, aby edytować hasło do swojego konta, ustawienia weryfikacji dwuetapowej i nazwę właściciela konta.
Sign In or Register to comment.