Jak przestać korzystać z usługi Security Cloud?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Pomagasz nam ulepszać zabezpieczenia usługi Security Cloud, przesyłając dane na temat szkodliwych programów i stron internetowych. Jeśli jednak nie chcesz przesyłać anonimowych danych do usługi Security Cloud, możesz to wyłączyć w ustawieniach produktu:

  1. Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę F-Secure w obszarze powiadomień i wybierz opcję Otwórz typowe ustawienia.
  2. W lewym okienku kliknij pozycję Prywatność.
  3. Usuń zaznaczenie pola Tak, chcę włączyć usługę Security Cloud.
  4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Całkowite zatrzymanie komunikacji z funkcją Security Cloud nie jest możliwe, ponieważ stanowi ona integralną część ochrony zapewnianej przez produkt.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.