Jak udostępnić subskrypcję znajomemu lub krewnemu?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Możesz udostępnić swoją subskrypcję znajomym i członkom rodziny (użytkownikom podrzędnym), zapraszając ich do grupy My F-Secure.Te osoby będą mogły chronić swoje urządzenia, korzystając z Twoich licencji.Do subskrypcji możesz dodać maksymalnie ośmiu użytkowników podrzędnych.

  1. Zaloguj się na koncie usługi My F-Secure za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
  2. W usłudze My F-Secure wybierz pozycję Aplikacje TOTAL na górnym pasku.
  3. Na pulpicie nawigacyjnym usługi My F-Secure wybierz produkt, którego licencje chcesz udostępnić.
  4. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Zostanie wyświetlone okno Czyje urządzenie chcesz chronić?.
  5. Wybierz opcję Urządzenie innej osoby i kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno Zaproś osobę.
  6. Wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić do grupy My F-Secure, a następnie wybierz opcję Wyślij zaproszenie. Dodana osoba otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem, które umożliwi jej ochronę urządzeń przy użyciu Twoich licencji.

Członkowie Twojej grupy F-Secure nie będą widzieć urządzeń innych członków.Tylko Ty możesz zobaczyć wszystkie te urządzenia.

Uwaga: Gdy zaprosisz członka rodziny lub znajomego do grupy usługi My F-Secure, uzyska on dostęp do Twoich licencji, ale będzie mógł zarządzać tylko licencjami znajdującymi się na jego koncie.Ty, jako organizator (główny użytkownik), możesz zwalniać licencje, jeśli są Ci potrzebne.

Sign In or Register to comment.