Jak udostępnić subskrypcję znajomemu lub krewnemu?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Możesz udostępnić swoją subskrypcję znajomym i członkom rodziny (użytkownikom podrzędnym), zapraszając ich do grupy My F-Secure.Te osoby będą mogły chronić swoje urządzenia, korzystając z Twoich licencji.Do subskrypcji możesz dodać maksymalnie ośmiu użytkowników podrzędnych.

  1. Zaloguj się na koncie usługi My F-Secure za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
  2. W usłudze My F-Secure wybierz pozycję Aplikacje TOTAL na górnym pasku.
  3. Na pulpicie nawigacyjnym usługi My F-Secure wybierz produkt, którego licencje chcesz udostępnić.
  4. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Zostanie wyświetlone okno Czyje urządzenie chcesz chronić?.
  5. Wybierz opcję Urządzenie innej osoby i kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno Zaproś osobę.
  6. Wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić do grupy My F-Secure, a następnie wybierz opcję Wyślij zaproszenie. Dodana osoba otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem, które umożliwi jej ochronę urządzeń przy użyciu Twoich licencji.

Członkowie Twojej grupy F-Secure nie będą widzieć urządzeń innych członków.Tylko Ty możesz zobaczyć wszystkie te urządzenia.

Uwaga: Gdy zaprosisz członka rodziny lub znajomego do grupy usługi My F-Secure, uzyska on dostęp do Twoich licencji, ale będzie mógł zarządzać tylko licencjami znajdującymi się na jego koncie.Ty, jako organizator (główny użytkownik), możesz zwalniać licencje, jeśli są Ci potrzebne.