Jak ustawić zaufany numer na potrzeby Lokalizatora?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Jeśli ktoś zmieni kartę SIM w Twoim urządzeniu, na zaufany numer zostanie wysłane powiadomienie. Aby skonfigurować zaufany numer, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz program F-Secure SAFE.
  2. Wybierz opcję Lokalizator.
  3. W sekcji Ustawienia zaawansowane > Zaufany numer wpisz odpowiedni numer telefonu komórkowego w formacie międzynarodowym. Po wpisaniu w polu zaufanego numeru zostanie on automatycznie zapisany.
Sign In or Register to comment.