Jak uruchomić ręczną aktualizację definicji produktu F-Secure SAFE? (Windows i Mac)

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Otwórz aplikację F-Secure SAFE
  2. Kliknij kartę Narzędzia.
  3. Wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.
Sign In or Register to comment.