Jak zwolnić licencję z poziomu usługi My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Na stronie My F-Secure wybierz użytkownika, którego licencję chcesz zwolnić.
  3. Pod nazwą użytkownika zobaczysz listę chronionych urządzeń. Kliknij urządzenie, z którego chcesz zwolnić licencję. Pojawi się okno z podstawowymi informacjami o urządzeniu.
  4. Kliknij przycisk Zwolnij licencję. Licencja zostanie zwolniona i możesz ją przypisać do innego urządzenia.

Uwaga: Usunięcie licencji z urządzenia nie powoduje odinstalowania z niego produktu firmy F-Secure. Produkt musisz odinstalować ręcznie na danym urządzeniu.

Sign In or Register to comment.