Jak zainstalować program F-Secure SAFE na komputerze PC?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby zainstalować aplikację F-Secure SAFE, musisz spełnić te warunki:

 • System Windows jest aktualny.
 • Nieobsługiwane oprogramowanie innych producentów zostało odinstalowane.
 • Twoje konto użytkownika na komputerze ma uprawnienia administratora.
 • Masz aktywne konto usługi My F-Secure. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć konto, zobacz artykuł Jak utworzyć konto w usłudze My F-Secure?
 • Masz połączenie z Internetem.

Uwaga: Poniżej opisaliśmy czynności umożliwiające zainstalowanie programu F-Secure SAFE na używanym komputerze.

 1. Zaloguj się na koncie usługi My F-Secure za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 2. W usłudze My F-Secure wybierz pozycję Aplikacje TOTAL na górnym pasku.
 3. Na pulpicie nawigacyjnym usługi My F-Secure wybierz pozycję SAFE.
 4. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Zostanie wyświetlone okno Czyje urządzenie chcesz chronić?.
 5. Wybierz opcję Moje urządzenie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno Wybierz typ urządzenia.
 6. Wybierz opcję Ten komputer, a następnie wybierz opcję Pobierz na komputer z systemem Windows.
 7. W zależności od używanej przeglądarki:
  • Plik instalacyjny zostanie pobrany automatycznie.
  • Pojawi się prośba o zapisanie pliku. W takiej sytuacji kliknij przycisk Zapisz plik.
 8. Naciśnij klawisze Ctrl+J na klawiaturze, aby otworzyć folder pobranych plików i znaleźć plik.
 9. Kliknij plik instalatora (na przykład plik F-Secure-Safe-Network-Installer_xxxxxxxxxxxxx.exe), aby uruchomić instalator. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. Rozpocznie się konfigurowanie.
 10. Wybierz pozycję Zaakceptuj i kontynuuj, aby rozpocząć instalowanie.

  Uwaga: Produkt automatycznie wykrywa domyślny język systemu i ustawia ten sam. Aby zmienić język na preferowany, wybierz go z menu rozwijanego w lewym górnym rogu.

  Uwaga: Jeśli chcesz dostarczać anonimowe dane dotyczące zabezpieczeń do usługi F-Secure Security Cloud, zaznacz pole wyboru znajdujące się w oknie.

 11. Po otwarciu okna powitania wybierz przycisk Kontynuuj. Instalacja powinna potrwać mniej niż minutę.

Aplikacja F-Secure SAFE jest teraz zainstalowana na urządzeniu i zapewnia mu ochronę.