Jak zmienić język produktu na komputerze PC?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Produkt automatycznie wykrywa domyślny język systemu i ustawia ten sam. W trakcie instalacji można wybrać preferowany język na stronie konfiguracji produktu F-Secure SAFE (tej samej, na której akceptuje się umowę licencyjną użytkownika).

Jeśli później zechcesz zmienić język produktu, konieczne będzie zainstalowanie produktu od nowa i wybranie odpowiedniego języka w trakcie instalacji.

Sign In or Register to comment.