Jak dodawać i usuwać wyjątki dotyczące witryn w programie F-Secure SAFE and Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Lista wyjątków witryn zawiera witryny zabronione lub dozwolone przez użytkownika. Aby dodać dozwoloną lub zabronioną witrynę:

 1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
 2. Na stronie głównej wybierz opcję Narzędzia > Dozwolone i zabronione witryny internetowe. Zostanie otwarte okno dialogowe Dozwolone i zabronione witryny internetowe.
 3. Aby zezwolić na dostęp do witryny:
  1. Wybierz kartę Dozwolone i kliknij przycisk Dodaj.
  2. Wprowadź adres witryny, która ma być dozwolona, i kliknij przycisk OK. Witryna zostanie dodana do białej listy na karcie Dozwolone.
 4. Aby zabronić dostępu do witryny:
  1. Wybierz kartę Zabronione i kliknij przycisk Dodaj.
  2. Wprowadź adres witryny, którą chcesz zablokować, i kliknij przycisk OK. Witryna zostanie dodana do czarnej listy na karcie Dozwolone.
 5. Aby usunąć wyjątki dotyczące określonej witryny, wybierz ją na odpowiedniej karcie (Dozwolone lub Zabronione) i kliknij przycisk Usuń.
Sign In or Register to comment.