Jak uruchomić alarm na urządzeniu przy użyciu portalu My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Jeśli nie możesz znaleźć swojego urządzenia zabezpieczonego usługą SAFE, to za pomocą portalu My F-Secure możesz zdalnie uruchomić na nim alarm, aby łatwiej je znaleźć.

Uwaga: Do działania tej funkcji wymagane jest włączenie na urządzeniu ustawienia „Włącz alarm na urządzeniu”. Domyślnie jest ono wyłączone.

  1. Zaloguj się w portalu My F-Secure na innym komputerze lub urządzeniu.
  2. Na stronie My F-Secure znajdź krąg zawierający urządzenie, na którym chcesz uruchomić alarm.
  3. Wybierz ikonę urządzenia. Zostanie wyświetlone okno zawierające podstawowe informacje o urządzeniu.
  4. Kliknij pozycję Lokalizator.
  5. W oknie Lokalizator wybierz opcję Alarm.
  6. Aby aktywować alarm, kliknij lub naciśnij przycisk Alarm. Uruchomienie alarmu może potrwać kilka minut.
  7. Gdy znajdziesz swoje urządzenie, możesz wyłączyć alarm przez odblokowanie urządzenia.