Jak zablokować i odblokować urządzenie przy użyciu portalu My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Jeśli nie możesz znaleźć swojego urządzenia zabezpieczonego usługą SAFE, możesz je najpierw zablokować zdalnie za pomocą portalu My F-Secure, zanim trwale usuniesz z niego swoje dane.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w usłudze SAFE dla systemu Android. Aby mogła ona działać, na urządzeniu musi być włączone ustawienie „Blokowanie/czyszczenie urządzenia”. To ustawienie jest domyślnie wyłączone. Aby można było włączyć tę funkcję, usługa F-Secure SAFE musi mieć uprawnienia administratora na urządzeniu.

  1. Zaloguj się w usłudze My F-Secure na innym komputerze lub urządzeniu.
  2. Na stronie My F-Secure znajdź krąg zawierający urządzenie, które chcesz zablokować.
  3. Kliknij ikonę urządzenia. Zostanie wyświetlone okno zawierające podstawowe informacje o urządzeniu.
  4. Kliknij pozycję Lokalizator.
  5. W oknie Lokalizator wybierz opcję Zablokuj.
  6. Aby zablokować urządzenie, kliknij lub naciśnij przycisk Zablokuj. Zastosowanie blokady zdalnej może potrwać kilka minut.
  7. Zablokowane urządzenie możesz odblokować w normalny sposób lub zdalnie za pośrednictwem portalu My F-Secure.

Uwaga: Odblokowanie urządzenia w portalu My F-Secure resetuje jego kod zabezpieczeń. Oznacza to wyłączenie blokady ekranu urządzenia. Po odblokowaniu urządzenia pamiętaj, aby ręcznie z powrotem włączyć funkcję blokady ekranu na urządzeniu.