Po odnowieniu subskrypcji usługi F-Secure SAFE na komputerze PC pokazywana jest stara data ważności

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Odnowiłem subskrypcję F-Secure SAFE, ale wyświetlana jest nadal stara data ważności subskrypcji.

Diagnoza

Po odnowieniu subskrypcji nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Produkt na urządzeniu zostanie automatycznie zaktualizowany. Może to jednak potrwać kilka godzin. Do czasu zastosowania zmian pokazywana jest dotychczasowa data ważności subskrypcji.

Rozwiązanie

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji na komputerze PC, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz program F-Secure SAFE.
  2. Wybierz pozycję Narzędzia > Sprawdź dostępność aktualizacji.
  3. Wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji. Produkt sprawdzi, czy na naszym serwerze są dostępne aktualizacje, i w razie potrzeby pobierze je na urządzenie.
Gdy zakończy się sprawdzanie dostępności aktualizacji, produkt będzie aktualny i wyświetli się nowa data ważności.
Sign In or Register to comment.