Co to jest funkcja Lokalizator (Ochrona przed kradzieżą) w usłudze F-Secure SAFE?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Lokalizator (wcześniej Ochrona przed kradzieżą) to funkcja usługi F-Secure SAFE, która dodaje kilka warstw zabezpieczeń na urządzeniach z systemem Android lub iOS. Korzystając z tej funkcji, możesz wykonywać następujące czynności:

  • Lokalizowanie urządzenia
  • Uruchamianie na urządzeniu alarmu

W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia z systemem Android (na którym nadal jest zalogowane Twoje konto) możesz zdalnie wysłać na nie odpowiednie polecenie zabezpieczające, aby wykonać dowolną z tych czynności:

  • Blokowanie urządzenia (tylko w przypadku systemu Android)
  • Usuwanie z pamięci urządzenia wszystkich plików i aplikacji (tylko w przypadku systemu Android)

Aby móc użyć tych opcji, musisz je najpierw włączyć w ustawieniach funkcji Lokalizator. Domyślnie opcje Znajdź moje urządzenie (Zlokalizuj) i Włącz alarm na urządzeniu (Alarm) są włączone. Musisz je ręcznie włączyć na urządzeniu, ponieważ wymagają uprawnień administratora.