Co to jest funkcja Ochrona bankowości i jak ona działa?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Funkcja Ochrona bankowości dodaje kolejną warstwę zabezpieczeń podczas korzystania z bankowości online i/lub przeprowadzania transakcji pieniężnych online.

Podczas korzystania z funkcji Ochrona bankowości każda otwierana witryna internetowa jest sprawdzana w naszej usłudze Security Cloud. W wyniku tego sprawdzenia funkcja Ochrona bankowości otrzymuje informacje, czy dana witryna znajduje się na liście zaufanych witryn bankowych. Jeśli tak, wyświetlane jest powiadomienie informujące, że następuje przejście do witryny bankowości online zabezpieczonej przy użyciu protokołu HTTPS, a funkcja Ochrona bankowości potwierdziła, że korzystanie z tej witryny jest bezpieczne.

Po rozpoczęciu następnej sesji bankowości online funkcja Ochrona bankowości aktywuje się ponownie.

Uwaga: Funkcja Ochrona bankowości na komputerze PC zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. Po rozpoczęciu sesji bankowości online i aktywowaniu trybu Ochrona bankowości funkcja odłącza wszystkie niezaufane aplikacje od Internetu i uniemożliwia im ponowne połączenie podczas korzystania z zaufanej witryny banku. Blokowanie połączeń zapobiega przejęciu sesji bankowości, a w efekcie gwarantuje bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. Podczas sesji bankowości możesz uzyskać dostęp tylko do witryn uznanych za bezpieczne. Wszystkie inne witryny zostają zablokowane.

Uwaga: Aby skorzystać z funkcji Ochrona bankowości na urządzeniach z systemem Android, należy używać przeglądarki SAFE.

Sign In or Register to comment.