Co to jest automatyczne odnawianie?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Zależnie od wybranej opcji licencje na usługi F-Secure SAFE i F-Secure TOTAL wygasają po 12 lub 24 miesiącach, chyba że zostaną odnowione.

Jeśli podczas kupowania pierwszej subskrypcji wybierzesz opcję automatycznego odnawiania, subskrypcja i licencje będą automatycznie odnawiane po zakończeniu okresu ważności. Płatność za odnowienie zostanie zrealizowania za pomocą tej samej karty kredytowej, której użyto podczas pierwszego zakupu.

Jeśli wybierzesz opcję ręcznego odnowienia, po wygaśnięciu subskrypcji musisz zalogować na konto My F-Secure i samodzielnie przeprowadzić odnowienie. W tym celu kliknij przycisk Kup teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Sign In or Register to comment.