Które przeglądarki są obsługiwane przez usługę F-Secure SAFE?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Usługa F-Secure SAFE obsługuje poniższe przeglądarki internetowe.

  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer 11 i nowsze wersje
  • Mozilla Firefox, dwie ostatnie wersje główne
  • Google Chrome, dwie ostatnie wersje główne
  • Przeglądarka systemu Android (4.x i nowsze wersje)
  • Safari w systemie iOS
Sign In or Register to comment.