Jak odinstalować produkty firmy F-Secure z komputera Mac przy użyciu narzędzia do odinstalowywania?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Narzędzie do odinstalowywania dla komputerów Mac pozwala usuwać programy F-Secure Anti-Virus for Mac, F-Secure Mac Protection i F-Secure SAFE.

Uwaga: Narzędzia do odinstalowywania należy używać dopiero wtedy, gdy zawiodą wszystkie normalne metody usuwania oprogramowania.

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.
 2. Pobierz narzędzie do odinstalowywania dla komputerów Mac z naszej strony narzędzi pomocy technicznej.
  1. Zezwalaj stronie na otwieranie programu Finder.
  2. Połącz się jako Gość.
  3. Kliknij przycisk Połącz.
  4. Dwukrotnie kliknij plik uninstall.zip.
 3. W otwartym folderze Pobrane dwukrotnie kliknij plik uninstall. Może pojawić się prośba o podanie danych logowania administratora. Rozpocznie się proces odinstalowywania, po którego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat „Odinstalowywanie zakończone”.
 4. Narzędzie może poprosić o ponowne uruchomienie przeglądarek. W takim przypadku zapisz swoją pracę i uruchom przeglądarki ponownie. Odinstalowywanie zostało ukończone.