Jak odinstalować produkty firmy F-Secure przy użyciu narzędzia do odinstalowywania?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Narzędzie do odinstalowywania usuwa następujące programy z komputera:
 • F-Secure SAFE (17.x, 16.x, 15.x)
 • Computer Protection 17.1
 • F-Secure FREEDOME
 • F-Secure SAFE Beta (FS Protection)

Uwaga: Narzędzia do odinstalowywania należy używać dopiero wtedy, gdy zawiodą wszystkie normalne metody usuwania oprogramowania. Działanie tego narzędzia może mieć wpływ na inne produkty firmy F-Secure, które są zainstalowane na komputerze.

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.
 2. Pobierz narzędzie do odinstalowywania dla systemu Windows z naszej strony narzędzi pomocy technicznej.
 3. Uruchom plik wykonywalny FsUninstallationTool.exe. Pojawi się okno Kontrola konta użytkownika.
 4. Kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Start.
 6. Wybierz produkty lub składniki, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk Dalej, aby zainicjować proces odinstalowywania.
 7. W razie potrzeby kliknij opcję Uruchom ponownie. Ponowne uruchomienie jest wymagane do usunięcia wszystkich plików. Odinstalowanie zostanie zakończone po jego przeprowadzeniu.
Sign In or Register to comment.