Jak przesłać plik FSDIAG o dużym rozmiarze za pośrednictwem serwera FTP?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nasz zespół obsługi klienta może poprosić Cię o utworzenie pliku FSDIAG i wysłanie go do zespołu pomocy technicznej. Jeśli rozmiar pliku FSDIAG przekracza 10 MB, jest on za duży, aby wysłać go pocztą e-mail. Możesz jednak przesłać go do naszej witryny FTP. Zanim prześlesz plik, upewnij się, że masz numer zgłoszenia. Otrzymasz go w wiadomości e-mail od naszego zespołu obsługi klienta.

  1. Zmień nazwę pliku FSDIAG.TAR.GZ znajdującego się na pulpicie.
    1. Kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę.
    2. Dodaj numer zgłoszenia do nazwy pliku, na przykład [numer zgłoszenia]_FSDIAG.TAR.GZ.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start systemu Windows i wybierz polecenie Otwórz Eksploratora Windows. Zostanie otwarte okno Eksplorator Windows.
  3. Wpisz tekst ftp://ftp.f-secure.com/incoming na pasku adresu i naciśnij klawisz Enter.
  4. Skopiuj plik FSDIAG o zmienionej nazwie do okna (albo przeciągnij go i upuść).
  5. Odpowiedz na wiadomość e-mail wysłaną przez zespół obsługi klienta, aby powiadomić nas o przesłaniu pliku FSDIAG.