Jak przesyłać do firmy F-Secure duże próbki, których rozmiar przekracza 30 MB?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Jeśli próbka przygotowana do przesłania ma więcej niż 30 MB, możesz ją przesłać za pośrednictwem naszego serwera FTP.

  1. Umieść próbki w skompresowanym i zabezpieczonym hasłem archiwum Zip. Ochrona hasłem jest wymagana ze względów bezpieczeństwa. Użyj hasła infected.
  2. Otwórz Eksplorator Windows lub program Finder (na komputerze Mac) i wklej następujący odnośnik na pasku adresu: ftp://ftp.f-secure.com/incoming
  3. Przeciągnij i upuść pliki, aby przesłać je na serwer FTP. Następnie otwórz stronę przesyłania próbek (Submit a Sample — SAS) i prześlij plik tekstowy zawierający nazwy plików umieszczonych na serwerze FTP.
  4. Zaznacz pole I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results (Chcę podać więcej informacji o tej próbce i otrzymać powiadomienie o wynikach), a następnie wypełnij pozostałe pola odpowiednimi informacjami, które ułatwią naszym analitykom zbadanie problemu.
  5. Kliknij opcję Submit sample file (Prześlij plik z próbką). Zostanie wygenerowany identyfikator zgłoszenia, który otrzymasz w wiadomości e-mail. Analityk odpowie na Twoje zgłoszenie po jego zbadaniu.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.