Czy mogę używać produktów firmy F-Secure, jeśli moje urządzenie jest zmodyfikowane metodą jailbreak?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ten artykuł dotyczy wszystkich produktów firmy F-Secure przeznaczonych dla urządzeń przenośnych, na przykład:

  • F-Secure SAFE
  • Mobile Security
  • Freedome
  • Key
  • Booster
  • AdBlocker

Produkty firmy F-Secure przeznaczone dla urządzeń przenośnych można zainstalować i używać ich na urządzeniach zmodyfikowanych metodą jailbreak, ale firma F-Secure nie zapewnia pomocy technicznej w przypadku takich urządzeń.

Zmodyfikowanie urządzenia metodą jailbreak może obniżyć poziom zabezpieczeń systemu operacyjnego. Z tego powodu urządzenie nie będzie w pełni chronione przez produkty firmy F-Secure.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.