Hvordan deler jeg abonnementet mitt med et familiemedlem eller en venn?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan dele abonnementet med en venn eller et familiemedlem (underbruker) ved å invitere dem til My F-Secure-gruppen din. Det betyr at de kan beskytte enhetene sine med ubrukte lisenser. Du kan legge til opptil 8 underbrukere av abonnementet.

  1. Logg deg på My F-Secure med brukernavnet og passordet ditt for kontoen.
  2. Velg TOTAL-apper på øvre linje i My F-Secure.
  3. Velg produktet med lisensen du vil dele, på My F-Secure-kontrollpanelet.
  4. Velg Legg til enhet. Vinduet Hvem sin enhet vil du beskytte? vises.
  5. Velg En annens enhet og deretter Fortsett. Da vises vinduet Inviter en person.
  6. Fyll ut navnet og e-postadressen til personen du vil invitere til My F-Secure-gruppen, og velg Send invitasjon. Personen du legger til, vil motta en invitasjonsmelding, slik at han eller hun kan beskytte enhetene sine med lisensene dine.

Medlemmer av My F-Secure-gruppen din vil ikke se enhetene til andre medlemmer. Bare du kan se alle enhetene på My F-Secure-kontoen din.

Merk: Når du inviterer et familiemedlem eller en venn til My F-Secure-gruppen din, vil de ha tilgang til lisensene du har, men vil bare kunne administrere lisenser på sin konto. Som organisator har du (hovedbrukeren) mulighet til å frigjøre lisenser.

Sign In or Register to comment.