Hvordan angir jeg et klarert nummer for Finner?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Hvis noen bytter SIM-kortet i enheten din, sendes et varsel til det klarerte nummeret. Gjør følgende for å angi et klarert nummer:

  1. Åpne F-Secure SAFE.
  2. Trykk på Finner.
  3. Under Avanserte innstillinger > Klarert nummer skriver du inn ønsket mobiltelefonnummer i internasjonalt format. Når du har skrevet inn det klarerte nummeret i feltet, lagres det automatisk.
Sign In or Register to comment.