Hvordan fjerner jeg et familiemedlem eller en venn fra My F-Secure-gruppen?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Logg på My F-Secure.
  2. My F-Secure-siden klikker du på en underbruker som du vil fjerne fra My F-Secure-gruppen. Da er underbrukeren valgt og står i sentrum.
  3. Klikk en gang til på under-brukeren for å åpne et vindu med informasjon om under-brukeren.
  4. Klikk på lenken Fjern fra My F-Secure-gruppe. Da vises vinduet Fjern fra gruppe.
  5. Klikk på Fjern.

Merk: Hvis du fjerner en under-bruker, vil ikke denne under-brukeren være beskyttet lenger.

Sign In or Register to comment.