Hvordan frigir jeg en lisens fra My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Logg på My F-Secure.
  2. På My F-Secure-siden velger du et medlem du vil frigi en lisens fra.
  3. Under medlemmet ser du en liste over beskyttede enheter. Klikk på en enhet du vil frigi en lisens fra. Dette åpner et vindu med grunnleggende informasjon om den enheten.
  4. Klikk på Frigi lisens. Dette frigir en lisens som du nå kan bruke på en annen enhet.

Merk: Det å fjerne en lisens fra en enhet avinstallerer ikke F-Secure-produktet fra enheten. Hvis du vil avinstallere produktet, må du gjøre det manuelt fra enheten.