Hvordan beskytter jeg barnas mobile enheter?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Vi anbefaler at du beskytter barnas mobile enheter ved å sette opp barnas F-Secure SAFE under din konto i stedet for å dele hele abonnementet med barna. Da kan du utnytte fullt ut Finner-funksjonen som er innebygd i F-Secure SAFE.

  1. Logg på Min F-Secure på barnets enhet.
  2. Trykk på Legg til enhet under din sirkel på Min F-Secure-siden.
  3. Trykk på Installer på denne enheten.
  4. Velg riktig enhetstype i vinduet Velg enhetstype, og trykk på Installer fra app-butikk. Google Play Store eller Apple App Store åpnes.
  5. Trykk på Installer (Android) eller Hent (iOS) for å starte nedlastingen.
  6. Åpne F-Secure SAFE når nedlastingen er fullført. F-Secure-velkomstskjermen vises.
  7. Trykk på Godta for å godta vilkårene og betingelsene.
  8. Trykk på Logg på for å verifisere abonnementet ditt. Skriv inn Min F-Secure-legitimasjonen og trykk på Logg på for å fortsette.
  9. I vindusmenyen Navngi ny enhet skriver du inn et navn for enheten (for eksempel Pauls Android). Trykk deretter på Fortsett. Installeringen starter.
  10. Når dette er gjort, er F-Secure SAFE installert på barnets enhet.

Nå kan du fortsette med å konfigurere Foreldrekontroll og aktivere Finner-funksjonen på barnets enhet.

Denne artikkelen på engelsk