Hvordan installerer jeg F-Secure SAFE på en Android-enhet?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Før du begynner å installere F-Secure SAFE, må du kontrollere at:

 • Du har den siste Android-versjonen installert.
 • Du har en aktiv My F-Secure-konto. Hvis du skal opprette en konto, kan du se artikkelen Hvordan opprette en My F-Secure-konto?
 • Du har Internett-forbindelse.
 1. På en Android-enhet åpner du Play Store og søker etter F-Secure SAFE.
 2. Velg F-Secure SAFE på resultatsiden.
 3. Velg Installer.
 4. Når du er ferdig, velger du Åpne for å starte konfigureringen.
 5. Velg Godta og fortsett for å godta betingelsene og vilkårene. Merk av for dette hvis du vil tillate at appen innhenter anonyme data for å forbedre tjenesten.
 6. Gjør følgende:
  1. Velg Tillat i vinduet Vil du la F-Secure SAFE foreta og håndtere telefonsamtaler?
  2. Velg Tillat i vinduet Vil du gi F-Secure SAFE tilgang til enhetens posisjon?
  3. Velg Tillat i vinduet Vil du gi F-Secure SAFE tilgang til bilder, medier og filer på enheten?
 7. Velg Logg på og oppgi My F-Secure-legitimasjonen din. Hvis du ikke har et gyldig F-Secure SAFE- eller TOTAL-abonnement, velger du Opprett konto for å opprette en konto.
 8. Velg Fortsett. Det vises en oversikt over beskyttelsesfunksjonene som er tilgjengelig for kontoen.
 9. Velg Fullfør.

Nå er F-Secure SAFE installert på enheten, og enheten er beskyttet.

Når du logger deg på My F-Secure-kontoen, kan du se hvilke enheter du har F-Secure SAFE installert på.