Hvordan legger jeg til eller fjerner nettstedsunntak i F-Secure SAFE og Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Listen over nettstedsunntak vise nettsteder som enten har blitt tillatt eller forbudt for brukeren. Slik legger du til en ny tillatt eller forbudt nettside:

 1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
 2. Velg Verktøy > Tillatte og forbudte nettsteder på hovedsiden. Da åpnes dialogboksen Tillatte og forbudte nettsteder.
 3. Slik tillater du en nettside:
  1. Velg først Tillatt-fanen og deretter Legg til.
  2. Oppgi adressen til nettstedet du vil tillate, og velg OK. Nå er nettstedet hvitelistet på Tillatt-fanen.
 4. Slik forbyr du en nettside:
  1. Velg først Forbudt-fanen og deretter Legg til.
  2. Oppgi adressen til nettstedet du vil forby, og velg OK. Nå er nettstedet svartelistet på Forbudt-fanen.
 5. Hvis du vil fjerne disse nettstedsunntakene, velger du et nettsted fra Tillatt- eller Forbudt-fanen og deretter Fjern.
Sign In or Register to comment.