Hvordan sletter jeg alle data fra enheten via Min F-Secure?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Hvis du har mistanke om at enheten er stjålet, kan du fjernslette alle personlige data og apper fra den.

Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig bare for SAFE for Android. Innstillingen "Lås/slett enhet" må være aktivert på enheten for at den skal fungere. Denne innstillingen er deaktivert som standard. Hvis du slår på denne innstillingen, kreves det at F-Secure SAFE har administratorrettigheter for enheten. På enheter med Android OS 6.0, kan ikke Slett-kommandoen slette SD-kortet automatisk. Dette skyldes en spørring om tillatelse som ble introdusert av Android OS 6.0.

  1. Logg på Min F-Secure fra en annen datamaskin eller enhet.
  2. Min F-Secure-siden finner du enheten du vil slette, under sirkelen din.
  3. Klikk eller trykk på enhetsikonet. Dette henter opp et vindu med grunnleggende detaljer om den enheten.
  4. Klikk eller trykk på Finder.
  5. Klikk eller trykk på Slett i Finder-vinduet.
  6. Klikk eller trykk på Slett-knappen for å slette enheten. Enhetssletting sletter alt på enheten, inkludert F-Secure SAFE. Derfor vil denne handlingen fjerne enheten fra Min F-Secure.