Hvordan spiller jeg av en alarm på enheten via Min F-Secure?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Hvis du har forlagt enheten, kan du spille av en alarm eksternt fra Min F-Secure som hjelp til å finne den SAFE-beskyttede enheten.

Merk: Innstillingen "Spill av alarm på enhet" må være aktivert på enheten for at funksjonen skal fungere. Denne innstillingen er som standard slått på.

  1. Logg på Min F-Secure fra en datamaskin eller enhet i nærheten.
  2. Min F-Secure-siden finner du enheten du vil spille av alarmen på, under sirkelen din.
  3. Klikk eller trykk på enhetsikonet. Dette henter opp et vindu med grunnleggende detaljer om den enheten.
  4. Klikk eller trykk på Finder.
  5. Klikk eller trykk på Alarm i Finner-vinduet.
  6. Aktiver alarmen ved å klikke eller trykke på Alarm-knappen. Det kan ta noen minutter før alarmen starter.
  7. Når du finner enheten, kan du stoppe alarmen ved ganske enkelt å låse opp enheten.