Hva er Finner-funksjonen (Anti-Theft) i F-Secure SAFE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Finner, som tidligere het Anti-Theft, er en funksjon i F-Secure SAFE som tilfører en rekke sikkerhetsnivåer på Android- og iOS-enheter. Med Finner kan du på både Android- og iOS-enheter:

  • Finne enheten, og
  • utløse en alarm.

Hvis du har forlagt en Android-enhet, eller den har blitt stjålet, kan du – så lenge du er logget på Min F-Secure – fjernsende en sikkerhetskommando fra en annen enhet for å gjøre følgende:

  • Låse enheten (bare Android), eller
  • slette alle filer og apper (bare Android) på enheten.

Disse funksjonene må være aktivert på enheten først for at Finner skal fungere. Som standard er Finn enheten min(finn) og Spill av alarm på enheten (alarm) aktivert. Du må aktivere disse funksjonene manuelt på enhetene siden de krever administratorrettigheter til enheten.