Hvordan kan jeg sende eksempler til F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan gå til Send inn et eksempel-siden vår hvis du vil sende noe som du oppfatter som mistenkelig på nettet. Innsendte eksempler blir analysert av våre analytikere, og databaser blir deretter oppdatert hvis det er nødvendig. Slik sender du inn et eksempel:

  1. Gå til Send inn et eksempel (SAS)-siden.
    1. Hvis du skal sende en fil, velger du fanen Eksempelfil. Klikk på Bla gjennom og legg ved eksempelfilen.
    2. Hvis du skal sende inn en URL-adresse, velger du fanen URL-eksempel og skriver inn URL-adressen i boksen Mistenkelig URL.
  2. Merk av for Jeg ønsker å gi flere detaljer om dette eksempelet og bli varslet om analyseresultatene for å legge til mer informasjon og motta tilbakemelding om den innsendte filen eller URL-adressen.
  3. Skriv inn Captcha-verifiseringskoden.
  4. Klikk på Send.

Denne artikkelen på engelsk

Sign In or Register to comment.