Hvordan kan jeg sende store eksempler over 30 MB til F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Hvis eksempelet ditt er over 30 MB, kan du sende det til oss via vår FTP.

  1. Komprimer (zip) eksempelet/eksemplene i et passordbeskyttet arkiv. Av sikkerhetsårsaker må du passe på at det arkiverte eksempelet er passordbeskyttet. Bruk passordet:
    infected
    .
  2. Åpne Windows Utforsker eller Finder (Mac) og lim inn følgende adresse i adressefeltet: ftp://ftp.f-secure.com/incoming
  3. Last opp (dra og slipp) filen(e) i FTP. Når de er lastet opp, går du til siden Submit a Sample (SAS) og laster opp en tekstfil som inneholder filnavnene på de opplastede filene.
  4. Merk av for I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results, og fyll ut resten av feltene med riktig informasjon slik at analytikerne våre skjønner problemet bedre.
  5. Klikk på Submit sample file. Det genereres automatisk et saksnummer som sendes til deg via e-post. En analytiker vil svare deg når saken blir behandlet.
Sign In or Register to comment.