Ouderlijk toezicht gebruiken op het Android-apparaat van uw kind

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Opmerking: Dit artikel is alleen van toepassing op Android-apparaten waarop F-Secure Mobile Security wordt uitgevoerd.

Als u Ouderlijk toezicht wilt gebruiken, gaat u naar F-Secure Mobile Security en selecteert u Ouderlijk toezicht. Zorg ervoor dat Ouderlijk toezicht is ingeschakeld.

 1. U kunt als volgt een tijdslimiet instellen:
  1. Selecteer de schuifregelaar Tijdslimieten om deze in te schakelen.
  2. Selecteer Tijdslimieten instellen. Geef uw beveiligingscode op als u hierom wordt gevraagd en tik op OK.
  3. Selecteer de apps waarvoor u een tijdslimiet wilt instellen door het selectievakje links van de app-naam in te schakelen en tik op Doorgaan.
  4. Versleep de schuifregelaar om te kiezen hoeveel uur per dag u uw kind wilt toestaan de geselecteerde app(s) op het apparaat te gebruiken.
  5. Selecteer OK.
 2. U kunt als volgt de toegang tot specifieke webinhoud beperken:
  1. Als u bepaalde soorten webinhoud wilt blokkeren, selecteert u Geblokkeerde inhoud onder Webinhoud. Geef uw beveiligingscode op als u hierom wordt gevraagd en selecteer de typen inhoud die u wilt blokkeren door de relevante selectievakjes in te schakelen.
  2. Als u toegang tot bepaalde apps wilt blokkeren, selecteert u Geblokkeerde inhoud onder Apps. Geef uw beveiligingscode op als u hierom wordt gevraagd en selecteer de applicaties die u wilt blokkeren door de relevante selectievakjes in te schakelen.
Sign In or Register to comment.