Hoe kan ik de producttaal op mijn pc wijzigen?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

De standaardtaal van uw systeem wordt automatisch gedetecteerd en het product wordt ingesteld op dezelfde taal. Tijdens de installatie kunt u uw voorkeurstaal kiezen op de installatiepagina van F-Secure SAFE (dezelfde pagina waarop u de licentievoorwaarden voor eindgebruikers accepteert).

Als u later de producttaal wilt wijzigen, moet u het product opnieuw installeren en de taal tijdens de installatie selecteren.

Sign In or Register to comment.