Hoe kan ik website-uitzonderingen toevoegen of verwijderen in F-Secure SAFE en Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

De website-uitzonderingen vermelden de websites die voor de gebruiker zijn toegestaan of geweigerd. Om een nieuwe toegestane of geweigerde website toe te voegen:

 1. Open uw beveiligingsproduct van F-Secure.
 2. Selecteer op de hoofdpagina Extra > Toegestane en geweigerde websites. Het dialoogvenster Toegestane en geweigerde websites wordt geopend.
 3. Een website toestaan:
  1. Selecteer eerst het tabblad Toegestaan en vervolgens Toevoegen.
  2. Voer het adres in van de website die u wilt toestaan en selecteer OK. De website staat nu op de witte lijst in het tabblad Toegestaan.
 4. Een website weigeren:
  1. Selecteer eerst het tabblad Geweigerd en vervolgens Toevoegen.
  2. Voer het adres in van de website die u wilt weigeren en selecteer OK. De website staat nu op de zwarte lijst in het tabblad Geweigerd.
 5. Als u deze uitzonderingen wilt verwijderen, selecteert u een website op het tabblad Toegestaan of Geweigerd en klikt u op Verwijderen.
Sign In or Register to comment.