De oude vervaldatum wordt op mijn pc weergegeven nadat ik mijn F-Secure SAFE-abonnement heb vernieuw

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptomen

Ik heb mijn F-Secure SAFE-abonnement vernieuwd, maar het product toont nog steeds de oude vervaldatum.

Diagnose

Zodra u uw abonnement hebt vernieuwd, is er geen handeling van uw kant meer nodig. Het product op uw apparaat wordt automatisch bijgewerkt, maar deze update kan een aantal uur duren. Totdat uw product is bijgewerkt, wordt mogelijk de oude vervaldatum weergegeven. 

Oplossing

Als u handmatig op updates wilt controleren op uw pc, doet u het volgende:

  1. Open F-Secure SAFE.
  2. Selecteer Tools > Controleren op updates.
  3. Klik op Controleren op updates. Het product controleert op updates via onze server en deze worden gedownload als er nieuwe updates beschikbaar zijn.
Nadat het controleren op updates is voltooid, is uw product bijgewerkt en wordt de nieuwe vervaldatum weergegeven.