De oude vervaldatum wordt op mijn Mac weergegeven nadat ik mijn F-Secure SAFE-abonnement heb vernieu

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptomen

Ik heb mijn F-Secure SAFE-abonnement vernieuwd, maar het product toont nog steeds de oude vervaldatum.

Diagnose

Zodra u uw abonnement hebt vernieuwd, is er geen handeling van uw kant meer nodig. Het product op uw apparaat wordt automatisch bijgewerkt, maar deze update kan een aantal uur duren. Totdat uw product is bijgewerkt, wordt mogelijk de oude vervaldatum weergegeven. 

Oplossing

Als u handmatig op updates wilt controleren op uw Mac, doet u het volgende:

  1. Open F-Secure SAFE door op het pictogram van F-Secure te klikken in de rechterbovenhoek van de menubalk.
  2. Seleceer het tabblad Extra.
  3. Klik op Controleren op updates. Het dialoogvenster Controleren op updates wordt geopend. Het product controleert op updates van onze server en downloadt deze als er nieuwe updates beschikbaar zijn.
Nadat het controleren op updates is voltooid, is uw product bijgewerkt en wordt de nieuwe vervaldatum weergegeven.