Archived

This section is archived and will no longer be updated. For the latest articles about F-Secure products and services, go to the new and improved How-tos & FAQs.

Tip

We are in the process of adding a direct link from this page to its latest version in the new How-tos & FAQs section.

In the meantime, to find the latest version of this article, search for the article title in the searchbox on the left.

Hoe kan ik voorbeelden naar F-Secure verzenden?

U kunt naar onze pagina Een voorbeeld verzenden (SAS, Submit a Sample) gaan als u ons verdachte inhoud wilt sturen die u online bent tegengekomen. Voorbeeldverzendingen worden geanalyseerd door onze analisten en vervolgens worden databases indien nodig bijgewerkt. U kunt als volgt een voorbeeld verzenden:

  1. Ga naar onze pagina Een voorbeeld verzenden (SAS, Submit a Sample ).
    1. Als u een bestandsvoorbeeld wilt verzenden, selecteert u het tabblad Bestandsvoorbeeld. Klik op Bladeren en voeg uw voorbeeldbestand toe.
    2. Als u een URL-voorbeeld wilt verzenden, selecteert u het tabblad URL-voorbeeld en typt u de URL in het vak Verdachte URL.
  2. Schakel het selectievakje Ik wil meer informatie over dit voorbeeld geven en een bericht ontvangen van de analyseresultaten in om meer informatie toe te voegen en feedback te ontvangen over het verzonden bestands- of URL-voorbeeld.
  3. Voer de code van de verificatiecaptcha in.
  4. Klik op Verzenden.

Dit artikel in het Engels lezen

Sign In or Register to comment.