Hvordan kan jeg indsende store prøvefiler, der overskrider 30 MB, til F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Hvis din indsendte prøvefil er større end 30 MB, kan du sende den til os via vores FTP.

  1. Zip prøvefilen eller -filerne i et arkiv beskyttet med adgangskode. Af hensyn til sikkerheden skal du sørge for, at den arkiverede prøvefil er beskyttet med adgangskode. Brug adgangskoden: infected.
  2. Åbn Windows Stifinder eller Finder (Mac), og indsæt følgende placering i adresselinjen: ftp://ftp.f-secure.com/incoming
  3. Overfør (træk og slip) filen eller filerne til FTP'en. Når overførslen er afsluttet, skal du besøge siden Submit a Sample (SAS) (Indsend en prøvefil) og overføre en tekstfil med navnet eller navnene på den eller de overførte filer.
  4. Marker afkrydsningsfeltet I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results (Jeg vil gerne give flere detaljer om denne prøvefil og underrettes om analyseresultaterne), og udfyld de resterende felter med de fornødne oplysninger for at hjælpe vores analytikere med bedre at forstå det pågældende problem.
  5. Klik på Submit sample file (Indsend prøvefil). Der oprettes en automatisk billet, der sendes til dig som e-mail. En analytiker vil svare på din henvendelse ved håndtering af sagen.

Denne artikel på engelsk

83859359
Sign In or Register to comment.