Använda Föräldrakontroll på barnets iOS-enheter

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Gå till F-Secure SAFE och tryck på Föräldrakontroll om du vill använda Föräldrakontroll.

 1. Så här anger du en tidsgräns för surfning på internet:
  1. Tryck på Tidsgränser.
  2. Tryck på Använd tidsgränser-skjutreglaget för att slå på det.
  3. Flytta reglaget för att välja hur många timmar per dag som barnet får använda internet på enheten.
 2. Så här begränsar du åtkomst till specifikt webbinnehåll:
  1. Tryck på Innehållsblockering.
  2. Tryck på Tillåtet innehåll för att tillåta åtkomst till visst innehåll. En lista med olika kategorier visas.
  3. Klicka i relevanta rutor för att välja vilken typ av innehåll du vill tillåta.
 3. Så här begränsar du åtkomst till specifika webbplatser:
  1. Tryck på Tillåtna webbplatser för att ge barnet åtkomst till vissa webbplatser.
  2. Tryck på (+)-knappen för att lägga till en webbplats.

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.