Använda Föräldrakontroll på barnets Android-enhet

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Anm: Den här artikeln gäller enbart Android-enheter med F-Secure Mobile Security.

För att använda Föräldrakontroll går du till F-Secure Mobile Security och väljer Föräldrakontroll. Kontrollera att Föräldrakontroll är aktiverat.

 1. Ange tidsgränser:
  1. Tryck på Surftid-skjutreglaget för att slå på det.
  2. Välj Ange surftid. Ange säkerhetskoden om relevant och tryck på OK.
  3. Välj vilka appar du vill ge en tidsgräns genom att markera rutan till höger om appnamnet och trycka på Fortsätt.
  4. Dra i reglaget för att välja hur många timmar per dag som barnet får använda valda appar på enheten.
  5. Välj OK.
 2. Så här begränsar du åtkomst till specifikt webbinnehåll:
  1. Du blockerar vissa typer av webbinnehåll genom att trycka på Webbinnehåll under Blockerat innehåll. Ange din säkerhetskod när du ombeds göra det och välj vilken typ av innehåll du vill blockera genom att kryssa i rutorna.
  2. Blockera åtkomst till vissa appar genom att trycka på Appar under Blockerat innehåll. Ange din säkerhetskod när du ombeds göra det och välj vilken typ av innehåll du vill blockera genom att kryssa i rutorna.
Sign In or Register to comment.