Hur ser jag min prenumerationsstatus i My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Logga in på My F-Secure.
  2. På sidan My F-Secure kan du se prenumerationsdetaljer (prenumerationsperiod, återstående dagar och antalet tillgängliga licenser).För mer prenumerationsrelaterad information väljer du Prenumeration i det övre fältet.
Sign In or Register to comment.