Hur kan jag se och redigera min kontoinformation i My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Gör så här för att se och redigera din kontoinformation:

  1. Logga in på My F-Secure.
  2. Logga in och välj <ditt namn> > Kontoinställningar. Sidan Kontoinställningar öppnas. Här kan du ändra inställningar för ditt F-Secure-konto och aviseringar.
  3. Välj F-Secure-kontoinställningar för att redigera lösenord, tvåstegsautentisering och namn på kontoinnehavaren.
Sign In or Register to comment.