Hur slår jag på Föräldrakontroll på mitt barns Android-enhet?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Anm: Den här artikeln gäller enbart Android-enheter med F-Secure Mobile Security.

  1. Öppna F-Secure Mobile Security-appen på barnets mobila enhet.
  2. Välj Föräldrakontroll.
  3. Tryck på Föräldrakontroll-skjutreglaget för att slå på det.
  4. Välj Fortsätt. Om du inte har aktiverat enhetsadministratören väljer du Aktivera.
  5. Ställ in en säkerhetskod genom att ange den två gånger och välj sedan Fortsätt.
  6. Ange en e-postadress, så att vi kan skicka dig instruktioner om återställning om du glömmer din säkerhetskod, och välj sedan Fortsätt. Obs!Använd din egen e-postadress för att få återställningsinstruktionerna eftersom detta gäller barnets enhet.
  7. Om du inte har aktiverat tillgänglighetstjänsten för F-Secure Mobile Security visas sidan Aktivera tillgänglighet. Välj Fortsätt för att komma åt inställningssidan för Tillgänglighet.
  8. Under Installerade tjänster väljer du F-Secure Mobile Security och skjuter reglaget för att aktivera det.
  9. Välj OK.

Föräldrakontroll är nu aktiverat. Du kan nu begränsa tid, innehåll och appar på barnets enhet.