Hur tar jag bort en familjemedlem eller vän från min My F-Secure-grupp?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Logga in på My F-Secure.
  2. På sidan My F-Secure klickar du på den underanvändare du vill ta bort från din My F-Secure-grupp. Underanvändaren är nu markerad och i mitten.
  3. Klicka på delanvändaren igen för att öppna ett fönster med grundläggande information om delanvändaren.
  4. Klicka på länken Ta bort från My F-Secure-grupp. Fönstret Ta bort från grupp visas.
  5. Klicka på Ta bort.

Anm: Delanvändaren är inte längre skyddad när du tar bort den.

Sign In or Register to comment.