Hur frigör jag en licens från My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Logga in på My F-Secure.
  2. Gå till My F-Secure-sidan och välj den medlem som du vill frigöra en licens från.
  3. Under medlemmen ser du en lista över skyddade enheter. Klicka på en enhet som du vill frigöra en licens från så öppnas ett fönster med grundläggande information om den enheten.
  4. Klicka på Frigör licens. Då frigörs en licens som du kan använda till en annan enhet.

Anm: När du tar bort en licens från en enhet avinstalleras inte F-Secures produkt från enheten. Om du vill avinstallera produkten måste du göra det manuellt på enheten.

Sign In or Register to comment.